Головна > Наукова діяльність > Нормативні докумети
КрНУ


Нормативні докумети

Кодекс академічної етики

Положення про науково-дослідну частину КрНУ

Положення про науково-технічну раду КрНУ

Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності КрНУ

Положення про наукові школи Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Положення про науково-дослідний центр Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Про проведення у 2023 році кокурсного відбору фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експерементальних) розробок

Про затвердження пріоритетної тематики при проведенні конкурсів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок у 2023 році

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 600-р "Деякі питання розвитку критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки"

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності"

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ (Наказ МОН №535 від 07.06.11 року )

КрНУ