Головна КрНУ> Публічна інформація
КрНУ


Публічна інформація

 1. Статут КрНУ

 2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності

 3. Сертифікати про акредитацію освітніх програм

 4. Структура та органи управління КрНУ

 5. Кадровий склад КрНУ згідно з ліцензійними умовами

 6. Освітні програми

 7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у КрНУ

 8. Мова освітнього процесу

 9. Положення про конкурсний відбір на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у КрНУ

 10. Матеріально-технічне забезпечення КрНУ

 11. Напрями наукової діяльності

 12. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

 13. Результати моніторінгу якості освіти

 14. Річний звіт про діяльність КрНУ

 15. Щорічний звіт про діяльність ректора КрНУ

 16. Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в КрНУ

 17. Умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 18. Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

 19. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

 20. Правила поведінки здобувача освіти в КрНУ

 21. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

 22. Положення про політику запобігання і протидію булінгу (цькуванню) у КрНУ

 23. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповаідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

 24. Бюджет КрНУ

 25. Кошторис КрНУ

 26. Звіт про використання та надходження коштів

 27. Інформація про проведення тендерних процедур

 28. Штатний розпис

КрНУ