Головна> Наукова діяльність > Разові спеціалізовані вчені ради
КрНУ


СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
ДФ 051.01.23

Відповідно до рішення вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського від 03 березня 2023 року, згідно наказу "Про створення одноразової спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії" №37-1 від 17.03.2023 р. утворено спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії НІКІТЮКА Віталія Григоровича за темою: "Організаційно-економічне забезпечення логістичної діяльності машинобудівних підприємств" з галузі знань 05 - Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 - Економіка.

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:

ПОЧТОВЮК Андрій Борисович - доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки і управління КрНУ.

Опоненти:

ПЕРЕРВА Петро Григорович - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";

БІЛОВОДСЬКА Олена Анатоліївна - докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Рецензенти:

ТРУНІНА Ірина Михайлівна - докторка економічних наук, професорка, завідувачка кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму КрНУ;

ГРИШКО Наталя Євгеніївна - кандидат економічних наук, доцентка, доцентка кафедри економіки КрНУ.

Дисертація Нікітюк В.Г. "ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ"

Висновок наукового керівника (pdf)

ПОВІДОМЛЕННЯ про дату, час і місце проведення публічного захисту Нікітюка В.Г. (pdf)

Рецензія рецензента Труніної Ірини Михайлівни (pdf, отримано 10.04.2023 року)
Рецензія рецензента Труніної Ірини Михайлівни (з цифровим підписом, отримано 10.04.2023 року)

Відгук офіційного опонента Перерви Петра Григоровича (pdf, отримано 13.04.2023 року)
Відгук офіційного опонента Перерви Петра Григоровича (з цифровим підписом, отримано 13.04.2023 року)

Відгук офіційного опонента Біловодської Олени Анатоліївни (pdf, отримано 25.04.2023 року)
Відгук офіційного опонента Біловодської Олени Анатоліївни (з цифровим підписом, отримано 25.04.2023 року)

Рецензія голови спеціалізованої вченої ради Почтовюка Андрія Борисовича (pdf, отримано 25.04.2023 року)
Рецензія голови спеціалізованої вченої ради Почтовюка Андрія Борисовича (з цифровим підписом, отримано 25.04.2023 року)

Рецензія рецензента Гришко Наталі Євгеніївни (pdf, отримано 27.04.2023 року)
Рецензія рецензента Гришко Наталі Євгеніївни (з цифровим підписом, отримано 27.04.2023 року)

Відгук Ольги Кудріної (отримано 17.04.2023 року)
Відгук Олени Коломицевої (отримано 24.04.2023 року)
Відгук Ірини Шевчук (отримано 25.04.2023 року)

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

Відеозапис трансляції захисту дисертації з накладеною електронною печаткою закладу>>>

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
ДФ 45.052.001

Створена наказом Міністерства освіти і науки України
№ 1555 від 24.12.2020 р.

з правом до розгляду та проведення разового захисту дисертації
з галузі знань 05 - Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 - Економіка


ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

ЗАГІРНЯК ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ
Доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри обліку і фінансів


Персональний склад спеціалізованої вченої ради ДФ 45.052.001

Повідомлення про прийняття дисертації Яковенко Я. Ю. "Формування та реалізація стратегії стійкого розвитку промислових підприємств" до розгляду

Анотація дисертації Яковенко Я. Ю. "Формування та реалізація стратегії стійкого розвитку промислових підприємств"

Дисертація Яковенко Я. Ю. "Формування та реалізація стратегії стійкого розвитку промислових підприємств"

Відгук Ареф`євої О.В.

Відгук Райко Д.В.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгуки, що надійшли на дисертацію:
Відгук перший
Відгук другий
Відгук третій

Аудіозапис захисту дисертації >>>

Відеозапис захисту дисертації >>>

КрНУ