Головна> Спеціалізовані вчені ради
КрНУНа допомогу дисертантам

Спеціалізовані вчені ради

Положення про спеціалізовану вчену раду
з присудження наукового ступеня доктора наук

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
Д 45.052.01


Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 530 від 6 червня 2022 року.

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук за спеціальностями:
– 05.09.01 «Електричні машини і апарати»;
– 05.09.03 «Електротехнічні комплекси і системи».


ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

ЗАГІРНЯК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
дійсний член Національної Академії педагогічних наук України,
ректор Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського,
доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри електричних машин та апаратів

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ:

ЧОРНИЙ Олексій Петрович, доктор технічних наук, професор

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради:

ПРУС В`ячеслав В`ячеславович, доктор технічних наук, доцент

E-mail: d45.052.01krnu@kdu.edu.ua


СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
Д 45.052.04

Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 530 від 06 червня 2022 року

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук за спеціальностями:
- 05.13.06 "Інформаційні технології";
- 05.13.07 "Автоматизація процесів керування";
- 05.27.06 "Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки".

ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

ОКСАНИЧ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ
доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри автоматизації та інформаційних систем


ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ:

ШЕВЧЕНКО Ігор Васильович, доктор технічних наук, професор

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради:
ПРИТЧИН Сергій Емільович, доктор технічних наук, професор

E-mail: d45.052.04krnu@kdu.edu.ua

 


СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
Д 45.052.05

Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 491 від 27 квітня 2023 року

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук за спеціальностями:
- 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»;
- 21.06.01 «Екологічна безпека»

ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

ДРАГОБЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри машинобудування


ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ:

БАХАРЄВ Володимир Сергійович, доктор технічних наук, доцент

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради:
ШАПОВАЛ Олександр Олександрович, доктор технічних наук, професор

E-mail: d45.052.05krnu@kdu.edu.ua

 


СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА
Д 45.052.02

Створена наказом Міністерства освіти і науки України № 1035 від 23 серпня 2023 року

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальностями:
– 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)",
- 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика"


ГОЛОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

ТРУНІНА ІРИНА МИХАЙЛІВНА
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри бізнес адміністрування,
маркетингу і туризму


ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ:

БУРЯК Євген Вікторович, доктор економічних наук, доцент

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
ДРУЖИНІНА Вікторія Валеріївна, доктор економічних наук наук, професор

E-mail: d45.052.02@gmail.com

Відомості про членів спеціалізованої вченої ради Д 45.052.02

КрНУ