Головна КрНУ > Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих учених


Наукове товариство студентів, аспірантів та молодих учених

Основною метою діяльності НТСАМУ є:

залучення молодих учених до наукової роботи;

організація співробітництва та обмін інформацією із НТСАМУ ЗВО України та зарубіжжя;

допомога в організації науково-технічного співробітництва молодих учених із підприємствами регіону.

Основні форми діяльності: проведення наукових тематично-інформаційних семінарів, науково-практичних конференцій, конкурсів наукових робіт, олімпіад тощо.

На початку кожного навчального року в КрНУ проводяться загальні збори НТСАМУ, на яких обирається рада молодих учених і затверджується план роботи, а також заходи щодо інтенсифікації науково-дослідної роботи у межах програми "Студентська наука". У жовтні місяці проводиться форум першокурсників, на якому представники наукових шкіл діляться досвідом щодо пріоритетності та перспективності наукової діяльності.